سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای...

ای نسخه نامه الهی که تویی 

 ای آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست انچه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی